Kjøpsvilkår og vilkår for bruk av siden

Copyright © 2019-document.write(new Date().getFullYear()) 2023 Eames Learning (Healing of Souls :tidligere Sjelehealing)

Alle rettigheter er beskyttet.

HJEMMESIDENS INNHOLD OG VÅRE RETTIGHETER:
Healing of Souls (tidligere Sjelehealing) hører under Eames Learning (også kalt selskapet). Hjemmesidens / kursinnholdet er beskyttet av opphavsrett og er kun ment for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke produktet, varer eller materialene som er tilgjengelige via nettsiden på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke er godkjent av Eames Learning. Duplisering, deling eller opplasting av produktfiler for deling på andre nettsteder eller til andre mennesker, anses å stjele og vil bli tiltalt i den grad loven tillater det. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, poste, overføre, oversette, selge, lage deriverte verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller gi bort kurstilgang (inkludert e-post eller andre elektroniske midler). Dette vil bli anmeldt. Ta kontakt om du har spørsmål angående dette eller trenger skriftlig tillatelse til å bruke sidens innhold.


FORCE MAJEOUR:
Hvis Eames Learning eller dets tilknyttede selskaper (Posten, PostNord, Bring, WordPress, sosiale medier, add-ons, andre leveringsselskaper, domene hostingselskaper, leverandører) blir forhindret i å levere eller foreta noen obligatorisk omlevering som følge av arbeidskonflikt eller annen omstendighet der partene ikke har kontroll, for eksempel ulykker, pandemi, krig, alvorlig sykdom, streik, terror, naturkatastrofer, mobilisering eller uforutsette militære innkallinger med tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutabegrensninger, opprør og opptøyer, mangel på transportmidler, generell råvareknapphet, begrensning i strømforsyningen og mangler ved/forsinkelser i leveranser fra underleverandører eller produsenter på grunn av slike omtalte omstendigheter, er Eames Learning fritatt for alt annet ansvar.
Hvis vi ikke får levert kursinnhold pga teknisk feil på hjemmesiden eller portal, eller pga en oppdatering på WordPress som har gått galt som gjør at medlemssidene endres, vennligst si ifra og vi vil finne en løsning som gjør at du skal få kursproduktet ditt på en eller annen måte. Hvis du har tilgang til kurs for en begrenset periode vil perioden utvides for å dekke den tiden du mistet tilgang.